ใกล้ชิดซุปเปอร์สตาร์ ขอต้อนรับเข้าสู่ "มาดาม ทุสโซ กรุงเทพฯ"

เยี่ยมชม

Annoucement

มาดามทุสโซกรุงเทพฯจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 20.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันไวรัส Covid-19 ของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลฯ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านปฏิบัติตามกฎและมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด  ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม