ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ได้ในช่องทางต่อไปนี้

By Mail

มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

By Email

mtbkonlinesale@madame-tussauds.com

By Phone

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ของเราได้ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.30 น. (เวลาท้องถิ่น)

โทรศัพท์ : 02 658 0060

Fax :     02 658 0056

Group Sales

ลูกค้าองค์กร หน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา และตัวแทนท่องเที่ยว
ติดต่อ
+66 (0) 2658 0060ต่อ201
หรืออีเมลล์ mtbkonlinesale@madame-tussauds.com

Special Event Bookings & Rental Information

mtbkresevation@madame-tussauds.com