บุคคลสำคัญและผู้นำของโลก

พบปะบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงระดับผู้นำจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้เรื่องราวรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองแล้วชมวิดีทัศน์ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนจะพบกับหุ่นขี้ผึ้งของพวกเขาอย่าลืมแวะชมโอเวิลออฟฟิศนั่งหลังโต๊ะจำลอง 'resolute desk' อันมีชื่อเสียงพร้อมฟังเสียงบันทึกเรียกเข้าของคุณเอง

มาพบกับบุคคลสำคัญและผู้นำของโลก…

  • สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
  • บารัค โอบามา
  • มิเชล โอบามา
  • ออง ซาน ซูจี