Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi

อองซานซูจี นักรณรงค์ผู้นิยมประชาธิปไตยและผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy) ในพม่า

Famous Facts

  • ในปี พ.ศ. 2549 ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่า กลุ่มนักศึกษารุ่น 88 (88 Generation Students Group) ได้ทำการประท้วงในชุดขาว (White Expression Campaign) เพื่อช่วยเหลือนักโทษที่ถูกรัฐบาลทหารของพม่ากักบริเวณ สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มและอองซานซูจี ซึ่งเป็นนักโทษการเมืองอยู่ในขณะนั้น ได้ถือผ้าเช็ดหน้าสีขาวไว้ในมือขวาเพื่อยืนยันหลักการดังกล่าว
  • เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Noble Peace Prize) เมื่อปี พ.ศ. 2534 สำหรับ “การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากความรุนแรง” ในพม่า
  • ออง ซาน ซูจี เกิดเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้ และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ที่พึ่งพามัน”

ออง ซาน ซูจี