Mahathir bin Mohamad

Mahathir bin Mohamad

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซียนับแต่ปี พ.ศ. 2524 จนเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2546

Famous Facts

  • เขาเป็นบุตรชายของครูใหญ่ ได้รับการศึกษาที่โรงเรียน สุลตาน อับดุล ฮามิด คอลเลจ (Sultan Abdul Hamid College) และเข้าศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ในสิงคโปร์
  • เขาได้รับเลือกตั้งให้เข้าทำงานในรัฐสภาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 ในฐานะสมาชิกพรรคองค์การแห่งชาติเอกภาพชาวมลายู (United Malays National Organisation) และได้กลายมาเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายเพื่อความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจและการนำพาประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศ
  • มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2468 ที่เคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่งด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด