ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญ

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้บุคคลสำคัญผู้มีชื่อเสียงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทวีปเอเชียพร้อม ๆ กับการทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ของคุณ

มาพบกับคนดังในประวัติศาสตร์...

  • ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์
  • เมาเซตุง
  • มหาตมา คานธี
  • พุทธทาสภิกขุ