Mao Zedong

Mao Zedong

เมาเซตุง ได้รู้จักลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกเมื่อวัยหนุ่ม ขณะทำงานเป็นผู้ดูแลห้องสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

Famous Facts

  • เขาเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี พ.ศ. 2464 และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 เขาได้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยดำรงตำแหน่งประธานพรรค
  • ในปี พ.ศ. 2507 มีการรวบรวมข้อความจากสุนทรพจน์และข้อเขียนต่างๆ ของเขามาพิมพ์รวมเล่มในหนังสือชื่อหนังสือปกแดง (The Little Red Book) ในระหว่างที่เขาปกครองประเทศ พลเมืองจีนทุกคนจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ ทุกคนต้องอ่านและนำติดตัวไปด้วยตลอดเวลา
  • เมาเซตุง เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2436 ที่มณฑลฮูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2519 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้งประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจได้รับชัยชนะ”

เมาเซตุง