Soekarno

Soekarno

ท่านซูการ์โนเป็นผู้กำหนดปัญจศีลให้เป็นรากฐานแห่งรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Famous Facts

  • ดร. (กิตติมศักดิ์) ซูการ์โน (วศ.บ.) เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1901 ที่สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
  • ท่านซูการ์โนเป็นบิดาแห่งการก่อตั้งประเทศอินโดนีเซียผู้นี้ได้ทำการประกาศอิสรภาพให้แก่ประเทศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ค.ศ. 1945-1966)
  • ท่านซูการ์โนถึงแก่อสัญกรรมและได้รับการฝังร่างไว้ที่บลิตาร์ ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1970 จากนั้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ประเทศแอฟริกาใต้ได้มอบรางวัลดาวอันดับที่หนึ่ง “สหายแห่งโออาร์ตัมโบ” ให้แก่ซูการ์โนในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการดิ้นรนเพื่ออิสรภาพของชาวแอฟริกาใต้

“เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
เรามุ่งสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและรุ่งเรืองสำหรับชนทั้งปวง
เรามุ่งสร้างโลกที่มนุษยชาติสามารถเบ่งบานได้เต็มศักยภาพ”

ซูการ์โน