Lt.Col.Wanchana Sawasdee

Lt.Col.Wanchana Sawasdee

พันโท วันชนะ สวัสดี รับบท สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบแห่งกรุงศรีอยุธยา ในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Famous Facts

  • พั พันโท วันชนะ สวัสดี จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และเข้ารับราชการทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • พันโท วันชนะ สวัสดี (ชื่อเล่น: เบิร์ด) เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ที่ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
  • ปั้นจากการเป็นแบบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
colonelbir_both

ทวีตล่าสุด

@sm_kaiexok_th 55555 #

“พวกเจ้าทั้งนายไพร่จงจำไว้ อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิ อย่าหวนกลับคืนมาอโยธยาอีก”

พันโท วันชนะ สวัสดี ในบทบาท “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”