Albert Einstein

Albert Einstein

ตลอดชีวิตการทำงานของเขา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เผยแพร่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่แหวกกฎเกณฑ์มากมาย

Famous Facts

  • ในปี พ.ศ. 2464 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (Nobel Prize in Physics) ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎีและการค้นพบกฏของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
  • หลังจากอะดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) และพรรคนาซีขึ้นครองอำนาจในเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2476 ไอน์สไตน์ได้อพยพมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรับตำแหน่งงานที่สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย (Institute for Advance Study) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เขายังคงเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2498
  • อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 ที่เมืองอูล์ม ประเทศเยอรมนี
ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498 ที่นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริก

“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์