Dr.Porntip Rojanasunan

Dr.Porntip Rojanasunan

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

Famous Facts

  • สไตล์การทำผม รวมถึงการแต่งตัวและการแต่งหน้าที่มีเอกลักษณ์ของแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ ทำให้เธอเป็นที่จดจำได้ง่าย และสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนอยู่เสมอ ในปี พ.ศ. 2552 ทีมประติมากรของมาดามทุสโซ มีโอกาสได้พบเธอเพื่อเก็บรายละเอียดในการทำหุ่นขี้ผึ้ง และรับบริจาคเสื้อผ้าส่วนตัวเพื่อใส่บนหุ่นขี้ผึ้งของเธอด้วย
  • แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า และได้รับคำนำหน้าว่า “คุณหญิง” ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่นำการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมาใช้ในไทย
  • แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ที่กรุงเทพมหานคร

หมอมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นศิลปินในตัว ก่อนมาเป็นหมอ หมออยากเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน นิตยสารเล่มแรกที่หมอเป็นสมาชิกก็เป็นหนังสือแฟชั่น (Glamour) ส่วนเล่มที่ 2 คือเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก (National Geographic) คุณเห็นไหม เนี่ยแหละชีวิตหมอมี 2 ด้านตรงข้ามกัน”

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์