Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

บีโธเฟน มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อนักแต่งเพลงหลายรุ่นนับแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ผลงานการประพันธ์เพลงของเขาเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

Famous Facts

  • เมื่อบีโธเฟน มีอายุสี่สิบกลางๆ เขาก็หูหนวกสนิท แม้ว่าจะไม่มีผลต่อความสามารถในการประพันธ์เพลงของเขาแต่ก็ทำให้การแสดงของเขาเป็นไปด้วยความยากยิ่ง และเขามักสื่อสารโดยใช้สมุดโน้ต
  • บีโธเฟน ถึงแก่อนิจกรรมในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย งานศพของเขาจัดขึ้นที่โบสถ์ โฮลี ทรินิตี้ (Holy Trinity) และมีผู้คนนับพันๆ คนเข้าร่วมงาน รวมถึงเพื่อนนักแต่งเพลงอย่าง ฟรานซ์ ชูเบิร์ต (Franz Schubert)
  • ลุดวิก แวน บีโธเฟน เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2313 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี
มรณกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2370 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

“เมื่อฉันลืมตาขึ้น ฉันก็ต้องทอดถอนใจ เพราะสิ่งที่เห็นช่างขัดแย้งกับศาสนาของฉัน และฉันต้องรู้สึกดูแคลนโลกที่ไม่เคยรับรู้ว่าดนตรีช่วยเผยความจริงได้เหนือกว่าภูมิปัญญาและปรัชญาทั้งปวง”

ลุดวิก แวน บีโธเฟน