เวลาเปิดทำการ

24 กันยายน - 30 กันยายน

11.00 น. - 20.00 น.
11.00 น. - 20.00 น.
11.00 น. - 20.00 น.
11.00 น. - 20.00 น.
11.00 น. - 20.00 น.
11.00 น. - 20.00 น.
11.00 น. - 20.00 น.

ตารางเวลาเปิดทำการ

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เวลาทำการ:   ทุกวัน เวลา 11,00น. - 20.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 19.00 น.)

เวลาเปิดทำการ

ตารางงานที่น่าสนใจ

เวลาทำการ:   ทุกวัน เวลา 11,00น. - 20.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 19.00 น.)

เวลาเปิดทำการ

เวลาทำการ
ทุกวัน เวลา 11,00น. - 20.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 19.00 น.)