ขอปฏิบัติสำหรับพนักงาน

พนักงานมีการตรวจวัดไข้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนให้บริการ

การทำความสะอาด

เพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ คาเฟ่ และบริเวณที่นั่ง

จัดเตรียมเจลแอลกกอฮอล์

จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ทุกพื้นที่ให้บริการเพื่อทำความสะอาดมือ

ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส

ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกแห่งภายในมาดามทุสโซ่ทุก 1 - 2 ชั่วโมง

กำหนดจุดตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับลูกค้า

มีการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ

ลิฟต์โดยสาร

มีการทำความสะอาดลิฟต์โดยสารทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อความสะอาดในการให้บริการ